VA-keur (Machine Keuring)

VA-keur

Plan vandaag nog uw VA-keur keuring. Op werkdagen kunnen wij dezelfde dag nog een VA-keur keuring uitvoeren. Bij voorkeur op onze locatie, maar keuren bij u op locatie is ook geen probleem. VA-keur keuring plannen of bel direct voor een afspraak 0174 - 416 481

Vanuit de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hun personeel. Een belangrijk onderdeel is de plicht dat alle arbeidsmiddelen en machines periodiek moeten worden gekeurd, zodat werknemers erop kunnen vertrouwen dat het materieel waarmee zij werken veilig is en blijft.

Om een erkend keuringsbedrijf te worden heeft Weterings Machinery zich twee systemen eigen gemaakt. Enerzijds een veiligheidssysteem conform de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA), anderzijds is Weterings een VA-keur keuringsbedrijf.

Een erkend keuringsbedrijf biedt de volgende voordelen:

  • Voldoen aan de Arbowet v.w.b. periodieke keuringen;
  • Aantoonbare deskundigheid;
  • Het vertrouwen van de Arbeidsinspectie;
  • Onafhankelijkheid van keuringen;
  • Duidelijke keuringsafspraken en -rapportages;
  • Aantoonbaar gedragen verantwoordelijkheid bij ongevallen;
  • Directe signalering van gevaarlijke situaties en het in overleg komen tot geschikte oplossingen.

Vandaag nog een VA-keur keuring plannen.

VA-keur-VCA keuringsbedrijf

Als VA-keur-VCA keuringsbedrijf is Weterings Mechanisatie gespecialiseerd in het onderhouden en keuren van landbouw-, tuinbouw- en parkmachines, grondverzet- machines, interne transportmiddelen, hoogwerkers, spuitapparatuur, alsmede elektrische en mechanische werktuigen.

De keuringen geschieden door gediplomeerde keurmeesters en aan de hand van inspectielijsten, die op basis van wettelijk geldende normen zijn opgesteld. Van uitgevoerde keuringen ontvangt een opdrachtgever een rapportage, waarin de keuringsresultaten per aangeboden machine zijn opgenomen.

Wat kost een VA-keur?

De prijs van een VA-keur is afhankelijk van het te keuren apparaat. Enkele voorbeeldprijzen zijn:

VA-keur veiligheidsvignet

Goedgekeurde machines worden voorzien van een veiligheidsvignet, waarop de uiterste datum van de volgende keuring staat aangegeven. Uiteraard ontvangt de opdrachtgever tijdig bericht voor de herkeuring en houdt Weterings Mechanisatie nauwkeurig per arbeidsmiddel en machine de keuringshistorie bij.

Indien u als werkgever interesse heeft of nadere informatie wenst inzake het keuren van arbeidsmiddelen en machines, kunt u contact met ons opnemen. Weterings Mechanisatie staat u graag met raad en daad terzijde.

Erkend keuringsstation voor SKL

Weterings is een erkend keuringsstation voor SKL en VA-keur. De SKL keuring is een verplichte periodieke keuring voor alle typen motorvatspuiten. VA-keur is een periodieke keuring, welke met name gericht is op machineveiligheid.