Afspuitwagens

Met de Horticleaner afspuitwagens kan de kas en het kasdek tijdens de teeltwisseling worden schoon gespoten en gedesinfecteerd. Voor deze wagens hebben wij tevens diverse pompunits beschikaar.