Afschaffing rode diesel per januari 2013

Eén van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 voorziet erin om per 1 januari 2013 de
zogenoemde rode diesel af te schaffen ( uitgezonder voor de scheepvaart ).

De afschaffing van rode diesel betekent dat het huidige verlaagde accijnstarief voor rode diesel komt te vervallen.
Het gevolg is dat de kostprijs van zwavelvrije diesel stijgt met € 171,94 per 1.000 liter en die
van niet zwavelvrije diesel met € 182,86 per 1.000 liter. Bovenop deze bedragen komt vanaf 1 januari
2013 een heffing van 21% btw, dat wil zeggen € 36,10 per 1.000 liter ( zwavelvrije diesel ) of € 38,40 per
1.000 liter ( niet zwavelvrij ). Per liter wordt de diesel door deze maatregel ongeveer 22 eurocent duurder.

Bij de afschaffing gelden enkele overgangsbepalingen, want de dieseltanks zijn op 1 januari 2013 natuurlijk
niet in 1 keer leeg:

Voor de op 1 januari 2013 aanwezige voorraden rode diesel moet u het verschil in accijns tussen de
oude en nieuwe regeling bij betalen. Eindgebruikers zijn uitgezonderd van bijbetaling, behalve als zij één
of meer tanks hebben met een totale maximuminhoud van meer dan 5.000 liter.
Na 30 juni 2013 is het niet meer toegestaan om rode diesel in de voorraadtank te hebben.

Tip:

Als u eindgebruiker van rode diesel bent en (een) voorraadtank(s) hebt met een maximale inhoud van
5.000 liter, zorg dan dat deze zover gevuld is dat de tank per 1 juli 2013 leeg is.