AUDIT DEKRA

Woensdag 19 november jongstleden vond er voor Weterings Mechanisatie een audit plaats voor de verlenging van onze certificaten,
VCA 2008 5.1 * CUVM 2014/3.0 (Criteria voor Uitvoeren van Veiligheidsinspecties door Mechanisatiebedrijven).
Hierbij werd op zorgvuldige wijze ons kwaliteitsborgingsysteem op het gebied van veiligheid onder de loep genomen.
In tegenstelling tot andere jaren zijn hierbij geen noemenswaardige verbeterpunten ter sprake gekomen die door ons zouden moeten worden nagekomen.

Net als voorgaande jaren is duidelijk geworden dat Weterings Mechanisatie op serieuze manier bezig is met veiligheid voor haar werknemers en klanten. Volgens DEKRA zijn wij dan ook een voorbeeld bedrijf voor vele van onze collega mechanisatiebedrijven.
Bij dezen willen wij dan ook iedereen bedanken die, zowel voor als tijdens de audit, zijn/haar steentje heeft bijgedragen.